गुणस्तर निरीक्षण

Product testing

उत्पादन परीक्षण

ग्राहकको मापदण्डहरू पूरा गर्न उत्पादन गरिसकेपछि मेसिन र उपकरणहरूद्वारा उत्पादनहरूको परीक्षणलाई बुझाउँछ।

गुणस्तर नियन्त्रण

उत्पादनलाई समाप्त उत्पादनमा बुझाउँछ, अन्तिम जाँचको डेलिभरी अघि, योग्य उत्पादनहरू पठाउन सकिन्छ।

Quality Control
Inspection Declaration

निरीक्षण घोषणा

भन्सारमा पठाउनु अघि उत्पादनको अन्तिम अनियमित निरीक्षणलाई बुझाउँछ, र यदि यसले निर्यात मापदण्ड पूरा गर्छ भने मात्र यसलाई जारी गर्न सकिन्छ।