कच्चा पदार्थहरु

Cosmetic Egg

कस्मेटिक अण्डा: गैर-लेटेक्स

SILICONE TRANSPARENT POWDER PUFF

सिलिकॉन पारदर्शी पाउडर पफ: सिलिकन

Make-Up Powder Puff

मेक-अप पाउडर पफ: गैर-लेटेक्स

Make-Up Brush

मेक-अप ब्रश: काठका उत्पादनहरू, ब्रिस्टलहरू, नन-लेटेक्स

Make-Up Box

मेक-अप बक्स: स्टेनलेस स्टील उत्पादन, कागज, स्पन्ज

Make-Up Powder Puff-2

मेक-अप पाउडर पफ: लेटेक्स, गैर-लेटेक्स, स्पन्ज, कपडाको झोला